تیر 1400: نصب باتری تستر مولتی کانال در دانشگاه الزهرا


تیر ماه سال ۱۴۰۰ یک دستگاه تستر باتری ساخته شده توسط شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در دانشگاه الزهرا نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری، دستگاهی قدرتمند دارای ۵ کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) با قابلیت انجام کلیه تستهای شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری در سه سطح جریان می باشد.