شهریور 1399: نصب و راه اندازی محصولات شرکت شامل ژنراتور هیدروژن، تستر باتری و تستر هدایت در دانشگاه قم


شهریور ماه سال 1399 چند محصول از محصولات شرکت شامل: دستگاه تستر باتری، دستگاه تست هدایت، ژنراتور هیدروژن و پیل سوختی تولید شده در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در دانشگاه قم نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری دستگاهی قدرتمند دارای 5 کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) قابلیت انجام کلیه تستهای شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری را در سه سطح جریان دارا می باشد. دستگاه تست هدایت برای اندازه گیری هدایت الکترونی و یونی انواع مواد نانوساختار و پودری نظیر پودر کاتالیستها، مواد ناریه، غشاهای پلیمری و سرامیکی، رنگها، مواد عایق الکتریسیته، پودر پلیمرها و پوششهای مورد استفاده در صنایع مختلف نظیر پیلهای سوختی، کلر-آلکالی، باتریها، الکترولایزرها، انواع پوششها در تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی و... کاربردهای وسیعی دارد و به سادگی میتواند مقاومت نمونه را در محیطهای مختلف آبی، اسیدی، قلیایی، نمکی و گازی (گازهای مختلف) در دما، رطوبت و حتی فشارهای مختلف اندازه گیری، ثبت و رسم نماید.