دی 1399: تعمیر و بازسازی سل ژنراتور هیدروژن شرکت فناوری جهان


دی ماه امسال سل الکترولیز شرکت فناوری جهان نصب شده در دستگاه Leman در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا عیب یابی، رفع عیب، تست و ارزیابی شد و به آن شرکت تحویل گردید. شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا تنها شرکت تجاری کشور در زمینه تعمیر و بازسازی سل های الکترولیز و پیل سوختی و فعال سازی آنها می باشد. پیش از این نیز سل های الکترولیزی متعلق به شرکت های پتروشیمی جم، مصباح انرژی، فولاد مبارکه، دانشگاه صنعتی اصفهان و جهاد خودکفایی نیروی دریایی در این شرکت تعمیر و بازسازی شده بود.