مرداد 1399: تعمیر ژنراتور هیدروژن شرکت فولاد مبارکه اصفهان


مرداد ماه 1399 یک دستگاه ژنراتور هیدروژن ساخت شرکت Leman Instruments با ظرفیت 100 میلیی لیتر بر دقیقه و متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان توسط تیم فنی شرکت دانش نوین هیدروژن اسیا به روز رسانی و تعمیر گردید. این دستگاه پس از تست عملکرد فنی به مشتری تحویل داده شد. دستگاه دیگری متعلق به این شرکت توسط تیم فنی تحت بررسی است.