مرداد 1399: تعمیر ژنراتور هیدروژن شرکت مصباح انرژی


مرداد ماه 1399 یک دستگاه ژنراتور هیدروژن ساخت شرکت Parker و متعلق به شرکت مصباح انرژی توسط تیم فنی شرکت دانش نوین هیدروژن اسیا به روز رسانی و تعمیر گردید. این دستگاه پس از تست عملکرد فنی به مشتری تحویل داده شد.