تیر 1399: نصب دستگاه باتری تستر در پژوهشگاه مواد و انرژی


تیر ماه سال 1399 یک دستگاه تستر باتری تولید شده در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری دستگاهی قدرتمند دارای 5 کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) قابلیت انجام کلیه تستهای شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری را در سه سطح جریان دارا می باشد.