مهر 1399:تعمیر ژنراتور هیدروژن شرکت پتروشیمی جم


تیر ماه 1399 یک دستگاه ژنراتور هیدروژن ساخت شرکت FDGs و متعلق به شرکت پتروشیمی جم توسط تیم فنی شرکت دانش نوین هیدروژن اسیا به روز رسانی و تعمیر گردید. این دستگاه پس از تست عملکرد فنی به مشتری تحویل داده شد.