* اسفند 1395: نصب و راه اندازی دستگاه تست پیل سوختی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان


اسفند ماه سال 1395 دستگاه تست عملکرد و طول عمر پیل سوختی با ظرفیت 125 وات محصول شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا پژوهشکده علوم و تکنولوژی پیشرفته دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان نصب و راه اندازی گردید. این دستگاه، دستگاهی قدرتمند در جهت ارزیابی عملکرد و طول عمر پیل های سوختی و اجزای تشکیل دهنده آنها در شرایط عملیاتی مختلف است.