* اردیبهشت 1397: نصب و راه اندازی دستگاه تست باتری در دانشگاه کاشان


اردیبهشت ماه سال 1397 یک دستگاه تستر باتری تولید شده در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری دارای 5 کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) قابلیت انجام کلیه تستهای شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری را در سه سطح جریان دارا می باشد.