* اردیبهشت 1394: نصب و راه اندازی دستگاه تست پیل سوختی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


اردیبهشت ماه سال 1394دستگاه تست عملکرد و طول عمر پیل سوختی با ظرفیت 125 وات محصول شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در آزمایشگاه گروه پلی اورتان و موادد پیشرفته پلیمری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نصب و راه اندازی گردید. این دستگاه، دستگاهی قدرتمند در جهت ارزیابی عملکرد و طول عمر پیل های سوختی و اجزای تشکیل دهنده آنها در شرایط عملیاتی مختلف است.