* شهریور 1397: نصب و راه اندازی دستگاه تست باتری در دانشگاه شهید چمران اهواز


شهریور ماه سال 1397 یک دستگاه تستر باتری تولید شده در شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در دانشگاه شهید چمران اهواز نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری دارای 5 کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) قابلیت انجام کلیه تستهای شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری را در سه سطح جریان دارا می باشد.