* اعلام تمدید مهلت عقد قرارداد در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران


استاد محترم - پژوهشگر گرامی نظر به درخواست دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مبنی بر تمدید امکان خرید از دور ششم نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، امکان عقد قرارداد تا زمان تکمیل سقف کلی یارانه نمایشگاه تمدید شد. لذا همچنان امکان خرید محصولات و همچنین عقد قرارداد در قالب حمایت­های ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران وجود دارد. شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا نیز در این راستا آمادگی عقد قراداد و ارائه محصولات خود مطابق با مقررات مندرج در سایت نمایشگاه را دارد. لذا از خریداران محترم و نمایندگان خریدار درخواست می شود با توجه به محدودیت سقف کلی یارانه نمایشگاه، اقدام لازم برای نهایی کردن خریدهای مورد نیاز خود را به عمل آورید.