* مرداد 1398: نصب دستگاه ژنراتور هیدروژن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه


مرداد ماه سال 1398 یکی از محصولات شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه نصب گردید. دستگاه ژنراتور هیدروژن با ظرفیت قابل تنظیم، یکی از محصولات این شرکت می باشد که دارای عملکرد و طراحی مناسب جهت به کارگیری در مصارف مختلف می باشد. با استفاده از این دستگاه، هیدروژن مورد نیاز در محل مصرف تولید شده و از ذخیره سازی هیدروژن اضافی در محل جلوگیری می شود. با به کارگیری این دستگاه می توان گاز هیدروژن را با فلوی 300-0 سی سی بر دقیقه (قابل تنظیم) در محل مصرف تولید نمود. علاوه بر ایمنی و طول عمر بالا، دارای بازده و عملکرد مناسبی در تولید هیدروژن با خلوص بالا می باشد.