* مهر 1398: اعلام تمدید مهلت عقد قرارداد در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران


نظر به درخواست دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مبنی بر تمدید امکان خرید از دور ششم نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، امکان عقد قرارداد تا زمان تکمیل سقف کلی یارانه نمایشگاه تمدید شد. لذا همچنان امکان خرید محصولات و همچنین عقد قرارداد در قالب حمایت های ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران وجود دارد. شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا نیز در این راستا آمادگی عقد قراداد و ارائه محصولات خود مطابق با قیمت های مندرج در سایت نمایشگاه را دارد. لذا از نمایندگان خریدار درخواست می شود با توجه به محدودیت سقف کلی یارانه نمایشگاه، هرچه سریعتر اقدام لازم برای نهایی کردن خریدهای خود را انجام دهند.