اسفند 1401: تعمیر ژنراتور هیدروژن Peak با ظرفیت 200 میلی لیتر بر دقیقه در سازمان پزشکی قانونی استان بوشهر