آذر 1401: نصب دستگاه باتری تستر 5 کانال مولتی رنج ساخت شرکت هیدروژن آسیا در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان


در آذر ماه سال ۱۴۰1 یک دستگاه تستر باتری 5 کانال مولتی رنج ساخته‌شده توسط شرکت دانش نوین هیدروژن آسیا در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان نصب و راه اندازی گردید. دستگاه تستر باتری، دستگاهی قدرتمند دارای ۵ کانال (قابلیت افزایش تعداد کانالها به صورت Optional) با قابلیت انجام کلیه تست‌های شارژ و دشارژ، عملکردی و پایداری در سه سطح جریان می‌باشد.